Nieuws

Nieuws

Toxoplasmose bij de rode eekhoorn - een update

In 2014 werden in de zomer en herfst enkele honderden dode eekhoorns gemeld. Ook in 2015 werden er weer eekhoorns gevonden die aan toxoplasmose waren doodgegaan.

Hazelmuis reageert positief op uitgevoerd bosrandbeheer

 De hazelmuis is een zeldzaam slaapmuisje wat in Nederland alleen voorkomt in enkele bosgebieden in Zuid-Limburg. De soort wordt daar op de voet gevolgd in het NEM Meetnet Hazelmuizen.

Vossen ook op onverwachte plaatsen

De vos wordt in Nederland soms op heel onverwachtse locaties waargenomen. Help mee om het verspreidingsgebied van de vos beter in beeld te krijgen en geef je waarnemingen door.  

De 17e nieuwsbrief "Kijk op exoten" is verschenen

 De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten.

Project ‘Wildcamera Nijmegen’ brengt bijzondere stadsbewoners in beeld

In Nijmegen draait een ‘citizen science’ project: met wildcamera’s wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen van wilde zoogdieren in stedelijk gebied. De tussenresultaten zijn zeer verassend.